Tag: Syarat Nikah Siri

  • Rukun Syarat Nikah Siri dan Caranya Agar Sah

    Nikah siri yaitu nikah secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan. Kata siri datang dari bahasa Arab, sirr, yang maknanya rahasia atau sembunyi-sembunyi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia,  nikah siri ialah pernikahan yang cuman...